our Addresses:

Plot 2/24,
25th Street,
Suseela Nagar,
Kelambakkam Chennai

Plot 6,
Annai Terasa Street,
Kazhipattur,
Padur Chennai

Contact Us:

Telephone:
Kelambakkam : +91 8754670166/ 9600116644
Padur : +91 8754670166/ 9600116644
E-mail:kidzeepadur@gmail.com

Follow us:
Copyright © 2018 Innovasphere Infotech. All rights reserved.     [   Kidzee Kelambakkam/Padur Chennai   ]